Jackson Gông (Louisiana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Jackson Gông
—  Gông  —
Jackson County, Louisiana
Jackson Gông gì ôi-dé
Jackson Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Louisiana
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Jackson Gông (Ĭng-ngṳ̄: Jackson County) sê Mī-guók Louisiana gì siŏh ciáh gông.