James City Gông (Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
James City Gông
—  Gông  —
James City County, Virginia
James City Gông gì ôi-dé
James City Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Virginia
Uōng-câng www.jccegov.com

James City Gông (Ĭng-ngṳ̄: James City County) sê Mī-guók Virginia gì siŏh ciáh gông.