Johann Wolfgang von Goethe

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe (1749 nièng 8 nguŏk 28 hô̤ – 1832 nièng 3 nguŏk 22 hô̤) sê Dáik-guók gì siŏh ciáh gū-diēng ciō-ngiê hié-kiŏk-gă, sĭ-ìng gâe̤ng kuŏ-hŏk-gă.