Jorge Luis Borges

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Jorge Luis Borges (1899 nièng 8 nguŏk 24 hô̤ – 1986 nièng 6 nguŏk 14 hô̤, hĕ̤k-chiā nâ hô̤ Báuk-ī-hék-sṳ̆, 博爾赫斯), Argentina-nè̤ng, cáuk-gă.