Káh-dièu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Siŏh ciáh niè-giāng găk lā̤ káh-dièu páu-páu

Káh-dièu (客佻) sê cī ìng-lôi cê̤ṳ-nguông gâe̤ng ciō-dông có̤ gì siŏh cṳ̄ng ī iù-hié ùi mŭk-dék gì dâi-gié.