Ké-chiă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ké-chiă(汽車) sê siŏh cṳ̄ng sāi huák-dông-gĭ huák-dông lì dêng-dâe̤ng gì chiă.

Benz Auto, 1886

Ké-chiă â̤ dé̤ṳng buŏng gŏng-gău-ké-chiă, káh-chiă, siēu-chiă, huó-chiă, miêng-bău-chiă, gĕ̤ng-gê̤ṳ-chiă dēng dēng.