Kăi-hŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Kăi-hŭng-chê dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋

Kăi-hŭng (開封) sê Ò̤-nàng gì siŏh ciáh siàng-chê. Ĭ iâ sê Báe̤k-sáe̤ng sèng-âu gì siū-dŭ.