分類:Siàng-chê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Siàng-chê gé-liŏh ciòng sié-gái ciō-iéu gì siàng, iâ bău-guăk Hók-gióng dê-kṳ̆ ciō-iéu gì gâing.

Cṳ̄-lôi-biék

Â-dā̤ 2 bĭk cṳ̄-lôi-biék sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 2 bĭk cṳ̄-lôi-biék.

D

S

"Siàng-chê" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 161 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 161 hiĕk.