Kō̤-cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Hŏk-sĕng găk lā̤ kō̤-cṳ̆

Kō̤-cṳ̆ (考書) sê siŏh cṳ̄ng kĕk hŭng-só lì kō̤-chă hŏk-sĕng diŏh siŏh ciáh līng-ṳ̆k diē-sié gì dĭ-sék gì huŏng-huák. Kō̤-cṳ̆ gì dà̤-mĕ̤k hô̤ lā̤ kō̤-dà̤, dŭ siā diŏh kō̤-guóng gà̤-dēng. Kō̤-cṳ̆ gì dê-huŏng hô̤ lā̤ kō̤-diòng.

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]