Kō̤-cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hŏk-sĕng găk lā̤ kō̤-cṳ̆

Kō̤-cṳ̆ (考書) sê siŏh cṳ̄ng kĕk hŭng-só lì kō̤-chă hŏk-sĕng diŏh siŏh ciáh līng-ṳ̆k diē-sié gì dĭ-sék gì huŏng-huák.