Kŭ-chèng lô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Kŭ-chèng lô (坵塍路, diô-bà̤ siā có̤ „古田路“) găk Hók-ciŭ, buōng-dā̤ sê Ṳ̆-săng lô (于山路), âu-sāu guóh-gióng (擴建) Ṳ̆-săng lô, diô lâng-biĕng chió ké̤ṳk tiáh kó̤, 1968 nièng gâe̤ng Ngô-ék Guōng-diòng (五一廣場) dùng-sì có̤ hō̤, miàng ciā diô „Kŭ-chèng lô“[1].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 林璧符. 五一广场前世今生 (PDF). 福州史志: 49. [2019-05-18]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2019-05-18).