跳至內容

Kŭng-dièu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Kŭng-dièu

Kŭng-dièu (空調) iâ hô̤ lā̤ kŭng-ké dièu-ciék (空氣調節), sê siŏh cṳ̄ng â̤ dièu-ciék ŭng-dô, sék-dô gâe̤ng kŭng-ké táh-gáik-dô gì diêng-ké.