Kŭng-dièu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Kŭng-dièu

Kŭng-dièu(空調) iâ hô̤ lā̤ kŭng-ké dièu-ciék(空氣調節), sê siŏh cṳ̄ng â̤ dièu-ciék ŭng-dô, sék-dô gâe̤ng kŭng-ké táh-gáik-dô gì diêng-ké.