Kalkaska Gông (Michigan)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Kalkaska Gông
—  Gông  —
Kalkaska County, Michigan
Kalkaska Gông gì ôi-dé
Kalkaska Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Michigan
Uōng-câng www.kalkaskacounty.net

Kalkaska Gông (Ĭng-ngṳ̄: Kalkaska County) sê Mī-guók Michigan gì siŏh ciáh gông.