Kan Naoto

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Kan Naoto

Kan Naoto (菅 直人 (Guāng Dĭk-ìng)? 1946 nièng 10 nguŏk 10 hô̤ –  )Nĭk-buōng gì siŏh ciáh céng-dê-gă. Ĭ diŏh 2010 nièng 6 nguŏk 8 hô̤ gáu 2011 nièng 9 nguŏk 2 hô̤ cĭ găng sê Nĭk-buōng gì siū-sióng.