分類:Stub

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

下底其文章寫半兩下。起動汝督促維基百科共伊成囇。

Â-dā̤ gì ùng-ciŏng siā buáng-nàng-â. Kī-dâe̤ng nṳ̄ gâe̤ng ĭ chiàng lâi.