Kanawha Gông (West Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Kanawha Gông
—  Gông  —
Kanawha County, West Virginia
Kanawha Gông gì ôi-dé
Kanawha Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ West Virginia
Uōng-câng www.kanawha.us

Kanawha Gông (Ĭng-ngṳ̄: Kanawha County) sê Mī-guók West Virginia gì siŏh ciáh gông.