Karaim-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Karaim-ngṳ̄
къарай тили
Huák-nguòng guók  Ngò̤-lò̤-sṳ̆
 Pŏ̤-làng
 Ukraine
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Crimea
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
80
ngṳ̄-hiê
Turkic ngṳ̄-cŭk
  • Karaim-ngṳ̄
ùng-cê hiê-tūng Kyril cê-mō̤
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-3 kdr
Glottolog kara1464
ELP Karaim

Karaim-ngṳ̄Turkic ngṳ̄-cŭk gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng. Gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng gōng ciā uâ gì chă-bók-dŏ̤ ô 80 uâng nè̤ng.

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]