Khmer-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Khmer-ngṳ̄ (ភាសាខ្មែរ) sê siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng. Ĭ sê Khmer-cŭk gì mū-ngṳ̄, iâ sê Kampucheaguăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng.

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Khmer-ngṳ̄ Wikipedia