跳至內容

Kiák-sióng-gĭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Kiák-sióng-gĭ

Kiák-sióng-gĭ (䀹相機) sê ciŏng-muòng dò̤ lā̤ kiák-sióng gì gĭ-ké.