Kiē-mùng Sì-dâi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Kiē-mùng Sì-dâiĔu-ciŭ 18 sié-gī cō̤-iêu gì lĭk-sṳ̄ sì-gĭ, hī sèng-âu huák-sĕng dĭ-sék, ùng-huá, kuŏ-hŏk dŏ̤ huŏng-miêng gì kiē-mùng ông-dông. Guŏng-ìng Gáik-mêng gì huák-sĕng, iâ sê Louis 14-sié sì-dâi gì giék-sók, â̤ dé̤ṳng sáung sê Kiē-mùng Sì-dâi gì kăi-sṳ̄. Huák-guók Gáik-mêng sáung sê sì-dâi gì giék-sók. Bók-guó gó muôi ô káuk-dêng gì gōng-huák.