Kiŏk-mŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Kiŏk-mŭk (劇目), cêu-sê siŏh-buōng hié gì miàng-cê. Gōng uâ-kiŏk, gŏ̤-kiŏk gì sì-hâiu, siŏh-buô siŏh-buô gì cáuk-pīng, kō̤-ī gó̤ ĭ kiŏk-mŭk. Nâ-sê gōng diòng-tūng gì hié-ké̤ṳk, siŏh-buô siŏh-buô gì cáuk-pīng, diŏh gó̤ ĭ hié-chók[1]:135

Chăng-kō̤ ùng-hióng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 李如龍. 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994.