King William Gông (Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
King William Gông
—  Gông  —
King William County, Virginia
King William Gông gì ôi-dé
King William Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Virginia
Uōng-câng www.kingwilliamcounty.us

King William Gông (Ĭng-ngṳ̄: King William County) sê Mī-guók Virginia gì siŏh ciáh gông.