King and Queen Gông (Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
King and Queen Gông
—  Gông  —
King and Queen County, Virginia
King and Queen Gông gì ôi-dé
King and Queen Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Virginia
Uōng-câng www.kingandqueenco.net

King and Queen Gông (Ĭng-ngṳ̄: King and Queen County) sê Mī-guók Virginia gì siŏh ciáh gông.