Kuŏ-gê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


Kuŏ-gê, cêu-sê huák-hiêng hĕ̤k huák-mìng sê̤ṳ-ŭk cĭ-găng gì lièng-hiê, gáuk-cṳ̄ng gáuk-sáik gì nó̤h sāi ciā lièng-hiê cū-siàng dĕk-dêng gì hiê-tūng kó̤ sĭk-hiêng dĕk-dêng gì gŭng-nèng.