跳至內容

Lô-sĭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lô-sĭ.

Lô-sĭ (鷺絲, Ĭng-ngṳ̄ : Heron), sê Nēu-gŏng Guáng-hìng-mŭk dṳ̆ng gì siŏh cṳ̄ng. Cuō-iéu uăk-dâe̤ng diŏh sék-dê gĭk hó-gê̤ṳng sĕng-lìng dê.

Miàng-cê[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Nguôi-hìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hŭng-buó[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sĭk-guáng gâe̤ng sĕng-tái dê-ôi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Bō̤-hô hiêng-cáung[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Lô-sĭ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.
Wikispecies diē-sié ô gâe̤ng Lô-sĭ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.