Lā̤-bái-gŏ̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Lā̤-bái-gŏ̤ (禮拜歌), cêu-sê có̤ lā̤-bái gì sèng-âu chióng gì gŏ̤. Cī cṳ̄ng gŏ̤ gì kuóh-diêu, gŏ̤-su`̤ mò̤ gó-dêng.

Sĭ-bŭ lā̤-bái-gŏ̤
Gāu-sĕk-gūi-huói gì Sĭ-bŭ Ôi-lī Gŭng-huôi (詩巫衛理公會) huôi-báh Dìng Hèng-ṳ̀ (陳恒如) chióng báik-sĕk-nièng sèng ŏ̤h gáu gì siŏh-dà̤ Hók-ciŭ-uâ dōi-gŏ̤, Sĭ-bŭ «Ôi-lī Bó̤» (衛理報) ció-biĕng Uòng Méng-lā̤ (黃孟禮) liŏh-chiông

Sĭ-bŭ ô siŏh-dà̤ Hók-ciŭ-uâ gì lā̤-bái-gŏ̤, sê cūng-kuāng chióng gì:

Nguāi sĭng sĭk-câi huăng-hī, gāng-siâ Siông-dá̤ duâi-ŏng,
(我心實在歡喜, 感謝上帝大恩)
géu nguāi sĭng-tā̤ lìng-hùng miēng-sī, dék-diŏh sĭk-sĭng géng-cŏng.
(救我身體靈魂免死, 的着實心敬尊[Ció 1])

Siông-dá̤ cṳ̀-pĭ hiēng-ciŏk, ciŏng nguāi cṳ̆-cô̤i siá-cêng,
(上帝慈悲顯著, 將我諸罪赦盡)
sĭng-sĭng sū ê̤ṳng nĭk-nĭk hâiu-sé̤ṳ, ĭ-dê ék-chiék cĭk-bêng.
(身心所用日日厚賜, 醫治一切疾病)

Siông-dá̤ dṳ̀ nguāi cô̤i-kiĕng, chiông dĕ̤ng liê să̤ hṳ̄ huông,
(上帝除我罪愆, 像東離西許遠)
ĭng-ôi Ià-sŭ hṳ̄ nguāi siông tiĕng, nĭk-nĭk īng-dō̤ gáu-hóng.
(因為耶穌許我上天, 日日引導教訓)

Géng-ói Siông-dá̤ cĭ ìng, giéng-dâi gâe̤ng giāng siŏh-iông,
(敬畏上帝之人, 見待共囝蜀樣)
cêu-sê hô-mū cṳ̀-ái gì sĭng, iâ mâ̤ gâe̤ng Ciō siŏng-chiông.
(就是父母慈愛其心, 也儥共主相像)

Nguāi ìng câi-sié câng-sì, ìng-huà hó-gói mâ̤ òng,
(我人在世暫時, 榮華富貴儥𣆯)
sì cé Tiĕng-hô diêu nguāi gŭi ĭ, īng-uōng gṳ̆-cê̤ṳ Tiĕng-dòng.
(時至天父召我歸伊, 永遠居住天堂)

Tiĕng-siông Séng-sṳ̄ uâng-uâng, dê-hâ sié-ìng hṳ̄ sâ̤,
(天上聖使萬萬, 地下世人許価)
géng-ói cùng-bái chĭng-sê̤ṳng bók-duáng, dùng-siăng cáng-mī Siông-dá̤.
(敬畏崇拜稱頌不斷, 同聲讚美上帝)[1]

Muōi-ció[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Iâ ô chióng „gāng-ŏng“ (感恩) gì.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]