Lī Ngò̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Lī Ngò̤ (李敖, 1935 nièng 4 nguŏk 25 hô̤ – 2018 nièng 3 nguŏk 18 hô̤), sê Dài-uàng cáuk-gă, céng-dê pàng-lâung-uòng.