跳至內容

Lō̤-chṳ̄-ŭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Lō̤-chṳ̄-ŭ" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "老鼠烏", dók cŭ-uái.
Lō̤-chṳ̄-ŭ

Lō̤-chṳ̄-ŭ (老鼠烏), sê Giò-kuŏ Giò-sṳ̆k â-dā̤ gì siŏh-bĭh chāu-mŭk.