Lac qui Parle Gông (Minnesota)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lac qui Parle Gông
—  Gông  —
Lac qui Parle County, Minnesota
Lac qui Parle Gông gì ôi-dé
Lac qui Parle Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Minnesota
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Lac qui Parle Gông (Ĭng-ngṳ̄: Lac qui Parle County) sê Mī-guók Minnesota gì siŏh ciáh gông.