Lake Gông (Michigan)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lake Gông
—  Gông  —
Lake County, Michigan
Lake Gông gì ôi-dé
Lake Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Michigan
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Lake Gông (Ĭng-ngṳ̄: Lake County) sê Mī-guók Michigan gì siŏh ciáh gông.