Lancaster Gông (Nebraska)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lancaster Gông
—  Gông  —
Lancaster County, Nebraska
Lancaster Gông gì ôi-dé
Lancaster Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Nebraska
Uōng-câng lancaster.ne.gov

Lancaster Gông (Ĭng-ngṳ̄: Lancaster County) sê Mī-guók Nebraska gì siŏh ciáh gông.