Lancaster Gông (Pennsylvania)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lancaster Gông
—  Gông  —
Lancaster County, Pennsylvania
Lancaster Gông gì ôi-dé
Lancaster Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Pennsylvania
Uōng-câng www.co.lancaster.pa.us

Lancaster Gông (Ĭng-ngṳ̄: Lancaster County) sê Mī-guók Pennsylvania gì siŏh ciáh gông.