Lancaster Gông (Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lancaster Gông
—  Gông  —
Lancaster County, Virginia
Lancaster Gông gì ôi-dé
Lancaster Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Virginia
Uōng-câng www.lancova.com

Lancaster Gông (Ĭng-ngṳ̄: Lancaster County) sê Mī-guók Virginia gì siŏh ciáh gông.