Lane Gông (Kansas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lane Gông
—  Gông  —
Lane County, Kansas
Lane Gông gì ôi-dé
Lane Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Kansas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Lane Gông (Ĭng-ngṳ̄: Lane County) sê Mī-guók Kansas gì siŏh ciáh gông.