Le Sueur Gông (Minnesota)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Le Sueur Gông
—  Gông  —
Le Sueur County, Minnesota
Le Sueur Gông gì ôi-dé
Le Sueur Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Minnesota
Uōng-câng www.co.le-sueur.mn.us

Le Sueur Gông (Ĭng-ngṳ̄: Le Sueur County) sê Mī-guók Minnesota gì siŏh ciáh gông.