Leavenworth Gông (Kansas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Leavenworth Gông
—  Gông  —
Leavenworth County, Kansas
Leavenworth Gông gì ôi-dé
Leavenworth Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Kansas
Uōng-câng leavenworthcounty.org

Leavenworth Gông (Ĭng-ngṳ̄: Leavenworth County) sê Mī-guók Kansas gì siŏh ciáh gông.