Lehigh Gông (Pennsylvania)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lehigh Gông
—  Gông  —
Lehigh County, Pennsylvania
Lehigh Gông gì ôi-dé
Lehigh Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Pennsylvania
Uōng-câng www.lehighcounty.org

Lehigh Gông (Ĭng-ngṳ̄: Lehigh County) sê Mī-guók Pennsylvania gì siŏh ciáh gông.