跳至內容

Lev Trotsky

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lev Trotsky

Lev Trotsky (Ngò̤-lò̤-sṳ̆-ngṳ̄: Лев Давидович Троцкий, 1879 n. 11 ng. 7 h. - 1940 n. 8 ng. 21 h.) sê siŏh ciáh Sŭ-lièng céng-dê-gă, Sŭ-lièng Gê̤ṳng-sāng-dōng gì ciō-iéu liāng-dô̤-ìng cĭ ék, iâ sê Sĕk-nguŏk Gáik-mêng gì sèng-âu iā dâe̤ng-iéu gì siŏh ciáh ìng-ŭk. Ĭ sê Sŭ-lièng È̤ng-gŭng gì cŭ-gióng nè̤ng. Ĭ huāng-dó̤i Liĕk-nìng gì iā sâ̤ guăng-diēng, Liĕk-nìng sī lō̤ ī-hâiu, ké̤ṳk Josef Stalin kăi-dṳ̀ chók dōng, cāu kó̤ guók-ngôi. 1940 nièng, ké̤ṳk Stalin puái dĕk-gĕ̤ng áng-sák.