Liáng-siáng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Liáng-siáng (亮綫), sê dâung lài-gŭng gì sèng-âu â̤ káng-giéng gì guŏng. Bô hô̤ lā̤ lài-liák (雷𥍉[1]). Ék-buăng lì gōng, sĕng káng-giéng liáng-siáng, gái tiăng-giéng lài-gŭng.

Chăng-kō̤ ùng-hióng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 集韻 (文言文). "𥍉,尼輒切。目動貌。 ​​​​"