跳至內容

Lài-gŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Lài-gŭng" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "雷公", dók cŭ-uái.
Dâung lài-gŭng

Dâung lài-gŭng (逿雷公), sê siŏh cṳ̄ng tiĕng-ké hiêng-chiông (天氣現象). Dái céng-diêng (正電) gì hùng (雲) gâe̤ng hó-diêng (負電) gì pâung diŏh siŏh-dŏi huák-chók iā duâi gì siǎng-ĭng, cī cṳ̄ng tiĕng-ké hiêng-chiông cêu-sê hô̤ lā̤ „dâung lài-gŭng“, iâ hô̤ lā̤ „hiōng lài-gŭng“ (響雷公), „lài-gŭng hiōng[1], „páh lài-gŭng“ (拍雷公). Gó-dā̤ gì nè̤ng diòng-gōng, cī cṳ̄ng siăng-ĭng sê tiĕng-gŭng huák-cók gì[2], gó-chṳ̄ gó̤ „lài-gŭng“.

Dâung lài-gŭng gì sèng-âu, â̤ káng-giéng guŏng, cī-cṳ̄ng guŏng hô̤ lā̤ niák-niáng. Ék-buăng lì gōng, sĕng káng-giéng niák-niáng, gái tiăng-giéng lài-gŭng.

Ùng-huá[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gó-dā̤ Dṳ̆ng-guók-nè̤ng diòng-gōng, dâung lài-gŭng sê tiĕng-kiēng (天譴), nè̤ng có̤ kó̤ ngài-dâi, pī-ê̤ṳ gōng mâ̤ háu-sông, tiĕng-gŭng cīng-nô (震怒), cêu â̤ diêng sī ngài-nè̤ng, ī sê dĭng-gái (懲戒), gó-chṳ̄ gó̤ „lài-gŭng“. Ĕu-ciŭ gâe̤ng Mī-ciŭ iâ báik-cèng ô lôi-sê̤ṳ gì guăng-diēng, nêng-ùi lài-liák sê „siông-dá̤huōi“.[2]

Chăng-kō̤ ùng-hióng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 福州話實用字典. 上海: 上海辞书出版社. 2015. ISBN 9787532643271. 
  2. 2.0 2.1 雷暴及其威力. 廣東省佛山市南海區氣象局 (cmn). [失效鏈接]