Lièng-hăk-guók Gáu-ṳ̆k, Kuŏ-hŏk gâe̤ng Ùng-huá Cū-cék

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Lièng-hăk-guók Gáu-ṳ̆k, Kuŏ-hŏk gâe̤ng Ùng-huá Cū-cék" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "聯合國教育、科學共文化組織", dók cŭ-uái.
Lièng-hăk-guók Gáu-ṳ̆k, Kuŏ-hŏk gâe̤ng Ùng-huá Cū-cék

Lièng-hăk-guók Gáu-ṳ̆k, Kuŏ-hŏk gâe̤ng Ùng-huá Cū-cék (聯合國教育、科學共文化組織, Ĭng-ngṳ̄: UNESCO) bô hô̤ lā̤ Lièng-hăk-guók Gáu-kuŏ-ùng Cū-cék (聯合國教科學文組織) sê Lièng-hăk-guók â-dā̤ gì siŏh-bĭh gĭ-gáiu[1]. Ĭ găk 1945 nièng 11 nguŏk 16 hô̤ sìng-lĭk, cūng-buô găk Huák-guók Bă-là̤. Gáu gĭng-dáng dŭ-liāng ô 195 bĭh huôi-uòng-guók gâe̤ng 8 bĭh cūng-huôi-uòng.

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]