Liòng Cīng-ĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Liòng Cīng-ĭng (2013)

Liòng Cīng-ĭng (梁振英, 1954 nièng 8 nguŏk 12 hô̤ –  ) sê Hiŏng-gē̤ng gì siŏh ciáh céng-dê ìng-ŭk. Ĭ găk 2012 nièng 3 nguŏk 25 hô̤ dŏng-sōng Hiŏng-gē̤ng Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆ gì hèng-céng diōng-guăng, 7 nguŏk 1 hô̤ ciáng-sék siông-dài, ék-dĭk có̤ gái 2017 nièng 6 nguŏk 30 hô̤.

Ĭ dŏng-sōng gì sèng-âu nâ dáik gáu 689 piéu, ciéng cūng-só gì 57.4%, gó-chṳ̄ ké̤ṳk huāng-dó̤i ĭ gì nè̤ng hô̤ lā̤ „689“. Câi êng-gĭ diē-sié, Hiŏng-gē̤ng huák-sĕng iéu-giù cĭng-pū-sōng (真普選) gì Ṳ̄-sāng Gáik-mêng.