Liberty Gông (Georgia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Liberty Gông
—  Gông  —
Liberty County, Georgia
Liberty Gông gì ôi-dé
Liberty Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Georgia
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Liberty Gông (Ĭng-ngṳ̄: Liberty County) sê Mī-guók Georgia gì siŏh ciáh gông.