Limestone Gông (Alabama)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Limestone Gông
—  Gông  —
Limestone County, Alabama
Limestone Gông gì ôi-dé
Limestone Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Alabama
Uōng-câng limestonecounty.net

Limestone Gông (Ĭng-ngṳ̄: Limestone County) sê Mī-guók Alabama gì siŏh ciáh gông.