Litchfield Gông (Connecticut)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Litchfield Gông
—  Gông  —
Litchfield County, Connecticut
Litchfield Gông gì ôi-dé
Litchfield Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Connecticut
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Litchfield Gông (Ĭng-ngṳ̄: Litchfield County) sê Mī-guók Connecticut gì siŏh ciáh gông.