Livingston Gông (New York)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Livingston Gông
—  Gông  —
Livingston County, New York
Livingston Gông gì ôi-dé
Livingston Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ New York
Uōng-câng www.co.livingston.state.ny.us

Livingston Gông (Ĭng-ngṳ̄: Livingston County) sê Mī-guók New York gì siŏh ciáh gông.