Lobamba

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

LobambaEswatini hièng-huák diē-sié giĕng-diâng gì siū-dŭ, bók-guó dṳ̀-kó̤ uòng-gṳ̆ng cĭ ngôi, Eswatini céng-hū gĭ-gáiu dŭ găk Mbabane.