Lobamba

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤

LobambaSwaziland hièng-huák diē-sié giĕng-diâng gì siū-dŭ, bók-guó dṳ̀-kó̤ uòng-gṳ̆ng cĭ ngôi, Swaziland céng-hū gĭ-gáiu dŭ găk Mbabane.