Luna Gông (New Mexico)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Luna Gông
—  Gông  —
Luna County, New Mexico
Luna Gông gì ôi-dé
Luna Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ New Mexico
Uōng-câng lunacountynm.us

Luna Gông (Ĭng-ngṳ̄: Luna County) sê Mī-guók New Mexico gì siŏh ciáh gông.