Luzerne Gông (Pennsylvania)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Luzerne Gông
—  Gông  —
Luzerne County, Pennsylvania
Luzerne Gông gì ôi-dé
Luzerne Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Pennsylvania
Uōng-câng www.luzernecounty.org

Luzerne Gông (Ĭng-ngṳ̄: Luzerne County) sê Mī-guók Pennsylvania gì siŏh ciáh gông.