Lyman Gông (South Dakota)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lyman Gông
—  Gông  —
Lyman County, South Dakota
Lyman Gông gì ôi-dé
Lyman Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ South Dakota
Uōng-câng www.lymancounty.org

Lyman Gông (Ĭng-ngṳ̄: Lyman County) sê Mī-guók South Dakota gì siŏh ciáh gông.