Máe̤ng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Máe̤ng (夢, iâ â̤ tĕ̤k „móng“) sê nè̤ng diŏh kó̤-káung gì sèng-âu siōng-chiông chók lì gì dù-chiông, siăng-ĭng, sṳ̆-kō̤ hĕ̤k-ciā gāng-gáuk.